24 февруари 2014 г.

ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ В КОНТЕКСТА НА
ИНИЦИАТИВАТА НА НАТО ЗА СВЪРЗАНОСТ НА СИЛИТЕ


Започва Оперативния сбор
на командира на Военновъздушните сили


        „Изграждане и развитие на способности и приносът на ВВС в реализиране на инициативата на НАТО за свързаност на силите” е темата на ежегодния Оперативен сбор на командира на Военновъздушните сили, който ще се проведе на 25 и 26 февруари.
        По време на форума ще бъдат обсъдени подходите за участието на ВВС в инициативата; възможностите за изграждане и развитие на способности при обособяване на Център за усъвършенстване на тактическата подготовка на изтребителната авиация; ролята и мястото на Базата за командване, управление и наблюдение, вертолетната и транспортната авиация и зенитно-ракетните войски в прилагането на инициативата.
        Участниците в сбора ще бъдат запознати с Доктрината за въздушни операции и Програмата на европейския флот за въздушен транспорт. Ще бъде обсъдено и предстоящото домакинство на мащабното обучение на военнотранспортата авиация на европейските страни, което през настоящата година ще се проведе на територията на Република България.