09 октомври 2012 г.

ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ УЧАСТВАТ
В ГАСЕНЕТО НА ПОЖАP


От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението” – МВР постъпи искане за гасене на
пожар в района на природен парк „Рила”

        След положителна резолюция на началника на отбраната, по заповед на командира на ВВС генерал-майор Константин Попов, в 13:15 часа един вертолет Ми-17 започна разузнаване на терена в района на пожара в природен парк „Рила” при стриктно спазване мерките за безопасност. Вертолетът е оборудван и има готовност да започне и гасене на пожара.
        В момента горят горски масиви в района на връх „Равни чал” и хижа „Белмекен”, община Костенец на височина над 2600 метра.
        Зареждането с вода ще става от язовир „Белмекен”.
        Екипажът е в непрекъсната връзка с представители на „Пожарна безопасност и защита на населението” от МВР.