18 септември 2012 г.

Полигонът Шабла: мисли за бъдещето
Шабла – домът на нашите ракетчици. Докато върви ТУБС “Шабла 2012”, екипът ни успява да се срещне в края на един от дните на учението с началника на полигона майор Цонко Цонков.

Службата и полигонът
Майор Цонков е кореняк шабленец. Завършва шуменското ВВУАПВО “П. Волов” училище през 1992 г. Службата му започва в зенитноракетната бригада “Круг” като командир на пускова установка. В началото на 1995 г. по желание е преместен да служи в родния край. В школата за младши сержанти е командир на взвод ПЗРК, по-късно е преназначен за командир на взвод ЗУ-23-2 и до 1995 г. е на тази длъжност. В школата се подготвят младши сержанти, които след това служат в поделенията на Сухопътни войски. През 1995 г. школата е закрита и на Цонков е предложена длъжността началник на радиолокационен пост на полигона. След две години е преназначен за командир на рота комуникационно-информационно осигуряване, а от 2002 г. е назначен на длъжност началник-щаб на ЗП “Шабла”. От 1 декември 2010 г. е началник на полигона.
“Когато приех длъжността, първото към което се стремях, е да запазя традициите, утвърдени на този полигон, да работя за сплотяване на колектива и винаги полигонът достойно да се представя в редиците на ВВС” – без колебание командирът очертава своети приоритети. Затова сега е убеден, че всички задачи, които са стояли пред тактическите учутния с бойни стрелби на полигона, са изпълнявани достойно.
Кое е онова нещо, което е държало толкова години хората тук. Майорът твърди, че на този полигон хората са свикнали да работят постоянно на високи обороти, което винаги го е впечатлявало и винаги е правило службата удоволствотвие за него. “Стараят се да изпълняват задачите си, няма отпускане или неизпълнение. Всички поглеждат отговорно към задълженията, към ВВС и управлението на Първа зенитноракетна бригада.” От 1 юли 2012 г. полигонът е подчинен на управлението на бригадата. Така е било и във времето, когато полигонът се е преподчинявал на няколко командвания. От 1995 г. поделението е подчинено на командването на Сухопътни войски, след това преминава към Главно оперативно управление на ГЩ, после на подчинение на командването на ВВС, на корпус ПВО, отново на Щаба на ВВС и сега – на управлението на Първа зенитноракетна бригада.

Стрелбите и полигонът
Общо взето, задачите пред личния състав на ЗП “Шабла” през годините са едни и същи – подготовка на полигона да посрещне стрелящите подразделения и да осигури стрелбите. “В началото на службата ми осигурявахме повече подразделения от зенитната артилерия на Сухопътни войски – казва днес началникът на полигона. – Задачите бяха свързани с това да се провери готовността на подразделенията за стрелба, да се осигурят мерките за безопасност и да се даде оценка на стрелбата. Така е до времето, когато Зенитноракетни войски започват своите стрелби на този полигон – през 1991 г. Тогава ангажиментите на полигона малко се изместват и вече основната задача на личния състав е полигонът да се подготви така, че да не се допусне възникване на пожари и на инциденти. И не на последно място нещо много важно – поделението да нахрани и настани личния състав, участващ в стрелбите. И днес най-чувствителното място според майор Цонков за хората от полигона си остават доста незадоволителните битови условия.
Може ли да се каже, че Шабла е бедно поделение – позволява си нашият екип да попита майора. Къде всъщност отиват ограничените средства за поддръжка на базата? “Основно средствата, които се отпускат за нашето военно формирование, както и за цялата армия, са ограничени и отиват за козметични ремонти на сградния фонд” – признава началникът на полигона. Оказва се, че тук не е правен много отдавна авариен ремонт, сградите са много, територията на полигона е около 1300 дка, всичко като база е остаряло. Последната сграда, строена на полигона, е от далечната 1964 г. Сградният фонд се руши и единственото, което личният състав може да направи, са дребни ремонти, които по някакъв начин да осигурят нормални условия за хората, които участват в ежегодните стрелби.
Тогава какво привлича чужденците, е резонният въпрос. Вече две години поред – 2010 и 2011 г. – разчети от 250-а ракетна бригада за ПВО на Сърбия бяха на полигона и проведоха съвместни стрелби с наши разчети. По въпроса майор Цонков казва, че основната причина да идват тук е самата зона за стрелба, която е много голяма, различните сектори. Тези предимства позволят стрелба с различни зенитноракетни комплекси. За тактическите учения с бойни стрелби полигонът се отцепва от нос Карталборун до н. Калиакра на разстояние до 100 км. Районът се обявява за временно опасен. Този факт различава ЗП “Шабла” от полигона на съседна Румъния, който има много добра инфраструктура, добър сграден фонд, добри съоръжения, но самият сектор за стрелба е много стеснен и ограничен. По думите на началника на полигона сърбите са споделили тези предимства на нашия полигон. Те дават възможност тук да се изпълняват всякакви задачи, комплексите ни за стрелба са добри, нашите разчети и специалисти са много добре подготвени. Освен това ние разработваме нови типове мишени. Сърбите харесват нашия начин на стрелба и оценяват много добрата ни подготовка. Интересно е, че те например не искат да бъдат настанявани в курорти край Шабла, а имат желание да бъдат на полигона, но сами виждат условията. Ако се изгради един битов корпус само, казва майорът, ще се реши този проблем.
Специалната техника и хората
От 2009 г. полигонът съхранява специална бойна техника. Въпреки че не нямаме достатъчно добра база за съхранение, казва майорът. Тя според него е минимална и тази техника, която е предислоцирана тук би трябвало да се обслужва с повече личен състав. В момента хората са крайно недостатъчни, смята началникът на полигона. Въпраки това според него този факт има и добра страна – откакто комплексите се съхраняват на полигона, не се налага предислоцирането им от големи разстояния, а това спестява средства. И за техниката е добре. Може да се помисли за изграждане на паркове за съхранението й.
След предислоцирането на техниката през 2009 г. това доведе и до предислоциране на личен състав от закриващите се поделения – основно от района на Бургас и Пловдив, продължава майорът. Всеки има желание да служи по-близо до семейното гнездо със семейството си. Това донякъде демотивира хората, тъй като разстоянията са големи, но въпреки това те дават всичко от себе си, за да представят полигона достойно на тактическите учения. Не жалят сили и средства, разбират отговорността на полигона и работят с желание, твърди той.
Целогодишно на полигона работата не спира. Всяка година има учение с бойни стрелби. Подготовката на техниката и районите за него започва два месеца по-рано. След това около един месец става прибирането и консервирането на техниката.
Още нещо – пред хората от полигона стои доста огтговорна задача. Във военното формирование се поддържа модулна група за действия при тежки зимни условия. Тя е създадена, защото всяка година от общината постъпват искания за оказване помощ на населението в тежки зимни условия. Техниката на това формирование трябва много добре да се подготви и експлоатира при тежки зимни условия. Районът на Шабла през зимата е изложен на навявания и помощта за хората е неизбежна. В края на зимния период техниката трябва да се прибере за следващата зима и да бъде изправна. Не на последно място според майор Цонков е и ежедневната грижа за подготовката на личния състав за поддръжка на специалната бойна техника, тъй като не всички са специалисти. Повечето от тях са служили на даден комплекс, по някаква причина формированието с този комплекс е реформирано и трябва да служат на друг вид бойна техника. А това изисква време за подготовка, за да могат да обслужват и експлоатират новата за тях техника.

Мечтата на командира
“Много искам полигонът да разполага с една добра материална база. Да се инвестират средства в нея, да настаняваме хората на ученията в добри условия, да бъде лесно да се поддържа – не скрива желанието си майорът. – Всичко остаряло като база и амортизирано да се прегледа. Ако е възможно, да се създаде нов битов комплекс.” И припомня скорошните земетресения в региона, които нанасят доста щети по сградите. Те са огледани от застрахователните дружества, но пари за ремонт не са постъпвали.
Задачите пред полигона са много и би било добре да се увеличи личният състав. Но това според него е невъзможно заради извършващите се реорганизации. И една видеосистема за наблюдение на границите на полигона би свършила добра работа, като очертае ясно неговите граници. Много трудно се охранява през годините тази територия, добавя той. През годините няма инциденти и майорът се надява, че и занапред ще бъде така.
В момента командването на полигона е в следния състав – зам.-началник на полигона е бившият началник-щаб майор Димитър Петров.
Заместник-началник по техниката е капитан Миролюб Михайлов.
Логистик от 1 юли е капитан Николай Гаврилов. Повечето от офицерите не са от региона. Налага се да се устройват битово в Шабла. Трудно е за всички от командването. Ясно е, че всеки от офицерите при наличие на добра длъжност близо до града, в който е устроен, ще предпочете служба там. А задачите на полигона са специфични. Като единствен по своя характер е нужна поне една година служба, за да може офицерът да навлезе в задачите, убеден е майор Цонков.
Въпреки това началникът на полигона пожелава на хората си преди всичко здраве. Да вярват и да гледат напред. И всяка следваща година да бъде успешна.

Военно формирование с пощенски номер 36780 – Зенитен полигон „Шабла” е сформирано на 7 април 1955 г. Бойните стрелби които се провеждат тук, са завършващ етап в подготовката Зенитноракетни войски и изтребителната авиация.
Размерите на полигона дават възможност за стрелба с различни видове ЗРК и артилерийски системи. Използват се въздушни мишени РУМ от типа „Ястреб”, през 90-те години – ракетна мишена М-11Д на базата на излезлия от въоръжение ЗРК „Двина”, парашутна мишена СПМ – 100 и мишена на базата на ракета от ЗРК „Волхов”, която беше тествана миналата година и предстои усъвършенстването и. Морски цели се имитират от плаваща мишена МК3.
ЗП „Шабла” представлява интерес не само за съединения от Българската армия, но и за специалисти от ЗРВ на други страни, членки на НАТО. През последните две години на полигона бойни стрелби изпълниха разчети от 250-та ракетна бригада за ПВО на Сърбия.