30 август 2012 г.

ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ОКАЗВАТ ПОМОЩ
ПРИ ГАСЕНЕТО НА ДВА ПОЖАРА
        От 06:00 часа тази сутрин модулно формирование от авиобаза Безмер състоящо се от 22 военнослужещи и 6 автомобила се включи в помощ на пожарникарите при гасенето на пожар, обхванал сухи треви и борова гора между селата Раздел и Вълча поляна, община Елхово, област Ямбол.
        В 09:14 часа вертолет от авиобаза Крумово излетя за гасене на продължаващия да бушува горски пожар в района природен парк „Рилски манастир”, община Рила, област Кюстендил.
        Екипажът е инструктиран да спазва строго мерките за безопасност при полети на малка и пределно малка височина в планинско-гориста местност с отчитане на метеорологичните елементи и фактори, оказващи влияние на полета, както и тези при зависване и пълнене на подвесната система за гасене на пожари.
        Излитането стана след осигурена почивка и доклад за готовността на екипажа. В състава му е включен главен инспектор Гроздан Христов от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР (ГДПБЗН-МВР).
        Зареждането с вода ще става от язовирите „Калин” и „Дяково” или от подходящ водоизточник, определен съвместно с представителя на ГДПБЗН-МВР след разузнаване на района.