23 юли 2012 г.
БАЗА КУН* ВЕЧЕ Е ФАКТСВЕТИНЯТА – ЗНАМЕТО НА БАЗАТА – Е В СИГУРНИ РЪЦЕ.

Когато тръгна приказката, че полковник Пламен Богданов ще става командир на новата база, един генерал, също командир, се изрази за него кратко и лаконично: “Точен и отговорен.”И няма нищо случайно, че в историята на Военновъздушните ни сили с раждането на една нова структура ще се разпише още един командир като него. Защото напук на нелогично преобърнатите ни ценности във войската има място за достойни мъже.

Когато говорят документите…

Сега датата 1 юли 2012 г. е доста близка, за да звучи като история. Но тя един ден ще се брои като ден първи на база КУН. Зад създаването й стоят няколко аргумента и документи, като Стратегическия преглед на отбраната, “Бялата книга”, приета от Народното събрание преди две години и “Планът за отбраната и Въоръжените сили”, също утвърден през 2010 г. от Министерския съвет и последван от заповед на министъра на отбраната.
И ако те регламентират промяната в структурата на ВВС, т. е. трансформацията, то идеята за окрупняването на структури и формирования във
войските принадлежи на командването. И всъщност това е един от основните принципи на тази идея, казва днес полковник Богданов.

Защото промяната иска обединяване на дейности, които са свързани и зависими една от друга, при това да станат единна система. Така тази структура ще направи командването и управлението гъвкави. Командирът обаче припомня, че експерименти във въоръжените сили са недопустими и изграждането на новото формирование става след доста работа, казано на езика на документа – анализи – всестранни и задълбочени. И бърза да уточни, че всичко е подчинено на нашите традиции. За чуждия опит в изграждането на подобни формирования той дава пример с Чехия и Унгария, също членове на Алианса.

КОМАНДИРЪТ НА ВВС ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КОНСТАНТИН ПОПОВ
ПРИЕМА СТРОЯ НА БАЗАТА.Кой влиза в “семейството” на база КУН?

Самото име на базата подсказва, а за тези, които разбират от авиация и ВВС, е ясно, че под шапката на базата влизат все формирования, които носят основния белег – да гарантират въздушния суверенитет на страната. Сред тях са досегашният Авиационен оперативен център, Първи радиотехнически полк, базата за комуникационно-информационна и навигационна поддръжка, метеорологичният център на ВВС и авиотехническа база. Като структура БКУН включва командване, центрове и няколко зони за управление и наблюдение, дислоцирани на територията на цялата страна. И това е естествено. За да функционира една система, тя се нуждае от постъпване на своевременна и достоверна информация, припомня новият командир. „Наблюдението”, разбира се, се осъществява от формированията на Радиотехнически войски, разположени на цялата територия на страната. А „управлението” и „командването” като две свързани една с друга функции обединяват дейността на центрове за командване и управление, центрове за обслужване на въздушното пространство и координиране на въздушното движение. Тук са събрани усилията на военни специалисти от комуникационната и информационната система, работещи по съгласувани процедури, както и личен състав, който ги прилага.
        Трите функции се обединяват от много ясно определена йерархична структура, процедури и взаимовръзки, коментира още полковник Богданов.
А що се отнася до неговите правомощия и задължения като командир, той казва: “На първо място правата и задълженията ми като командир съответстват на нормативните документи в Българската армия. Те се определят от функциите и задачите на военното формирование.” Основните от тях са свързани с контрол над въздухоплаването и охрана и отбрана на въздушното пространство на Република България. Базата ще отговаря за управлението на силите и средствата от ВВС при участие в операции от военен и невоенен характер на територията на страната. Ангажимент на базата е непрекъснато радиолокационно наблюдение и обмен на радарна информация за въздушната обстановка. Тя ще осигурява непрекъснато функциониране на комуникационно-информационната и навигационната система на ВВС и функционирането на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство, както и метеорологична информация.
В своята дейност БКУН ще работи с всички формирования от ВВС.Дейността й предполага и съвместна работа със структури от други министерства и ведомства – ДП РВД, ИА „Борба с градушките”, ДАНС, Главна дирекция „Гранична полиция”, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.
База КУН е основно военно формирование в структурата на ВВС, бърза да уточни полковник Богданов. В крайна сметка тя заедно с други ведомства и министерства, които имат отношение към националната сигурност, участва в осигуряване на въздушния суверенитет на страната. В същото време координира изпълнението на основните ежедневни задачи във ВВС. Тук е мястото, щом стана дума за въздушния суверенитет на страната, да припомним, че още от 29 март 2004 г., с присъединяването на България към Алианса, страната участва в мисията Air Policing. Това е мисия на НАТО в мирно време, която включва системата за наблюдение на въздушното пространство, системата за командване и управление на военновъздушните сили и средствата за ПВО, включително изтребители, за защита неприкосновеността на въздушното пространство на страните, членки на НАТО

За хората и предизвикателствата

В Базата за командване, управление и наблюдение служат специалисти от всички родове войски на ВВС – пилоти, щурмани, специалисти от Радиотехнически войски и Зенитно-ракетни войски, специалисти по комуникационно-информационни системи и, разбира се, логистци.
И като всяка нова структура, и базата ще среща трудности в началото на своето функциониране, не скрива командирът. Основните предизвикателтва са свързани с интегрирането на различните родове войски и дейности и със сглобяването на щабовете и разчетите. Изключително важно е базата да премине през този етап в много кратки срокове, казва полковник Богданов, защото характерът на задачите и изпълнението им в реално време не допускат прекъсване дори и за минута. Командването на базата отделя особено внимание на повишаване подготовката на личния състав и на безпроизшественото изпълнение на ежедневните мероприятия във ВВС.
Командирът не пропуска да подчертае, че за да премине базата успешно през този начален етап, принос има сериозната предварителна подготовка, извършена в Командването на ВВС и реорганизираните формирования.
Сега по няколко думи и за командването. В него има представители на всички родове войски на ВВС. Заместник-командирът на базата полковник Стефан Разпопов е завършил ВВВУ „Г. Бенковски” – Долна Митрополия, специалност „летец-пилот”, ВА „Г.Ст. Раковски” и Стратегическия курс на академията. Първата му офицерска длъжност е старши пилот в 22-ри ибап. До момента на назначаване в БКУН е командир на Авиационния оперативен център.
Началник на щаба на база КУН е полковник Борислав Петров. Завършил е ВНВУА и ПВО – Шумен, ВА „Г. Ст. Раковски” и Стратегически курс на военната академия. Първата му длъжност като лейтенант е началник на РЛС в 276-и орлв – Радишево. До момента на назначаване на новата длъжност е командир на Първи радиотехнически полк.
Полковник Даниел Докев е заместник-командир по радиолокационни системи. Завършва ВНВАУ „Г. Димитров” – Шумен, специалност РТВ – АСУ, ВА „Г. Ст. Раковски” и Стратегически курс на академията през 2011 г. Последната му длъжност преди назначаването в базата е заместник-командир на Първи радиотехнически полк.
Заместник-командир по комуникационно-информационни и навигационни системи на базата е полковник Васил Гергински.

Той е завършил ВНВУ „В. Левски” , специалност свързочни, ВА „Г. Ст. Раковски” и Стратегически курс в академията през 2009 г. Първата му офицерска длъжност е помощник началник-щаб на 17-и дреадн. Преди назначаването му в БКУН е командир на база КИП.
Заместник-командир по логистиката на базата е полковник Стоил Стефанов. Той завършва профил „Тил” на ВНВУ „В. Левски”, ВА „Г. Ст. Раковски” и Стратегически курс през 2009 г. Службата му започва на длъжност заместник-командир по снабдяването на поделение 28450. Преди назначаването му в базата е заместник-командир по логистиката на Първа зенитно-ракетна бригада.
КОМАНДВАНЕТО НА БАЗА КУН

Командирът

Полковник Пламен Богданов е завършил ВВВУ “Г. Бенковски” – Долна Митрополия, специалност “щабни ВВС”. Още като старши лейтенант заема длъжността началник-щаб на 15-и иап – Равнец. . Преминава през длъжностите началник-щаб на корпус ПВО, началник на Оперативно управление и на отдел „Оперативен” в Главния щаб на ВВС, началник-щаб на ВВС. Преди назначаването му за командир на БКУН заема длъжността заместник-началник на Щаба на Военновъздушните сили. Преминава курс по планиране на въздушните операции във Франция, Стратегически курс във военната академия. Завършва Генералщабния курс като първенец на випуск 2009 и е награден с награден знак “За принос към МО”. От 2010 г. ръководи дейността във ВВС по разработването на двустранните споразумения за презгранични операции по Air Policing със съседните страни, членки на НАТО.
Това като за начало. А ние от ВВС казваме: „На добър час, командир!”

* База командване, управление и наблюдение