05 юли 2012 г.
КУРСАНТИТЕ-ЛЕТЦИ ОТ ВИПУСК 2012
ОТЛИЧНИЦИ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ


        Във Военновъздушната учебна база „Георги Бенковски” в Долна Митрополия се проведе държавен изпит по летателна подготовка с курсантите-летци от випуск 2012 г. на факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”.
        По време на изпита курсантите Десков, Гинев, Петров и Велев изпълниха полети по техника на пилотиране в зона сложен пилотаж и самолетоводене на средна височина. Контролиращите летци подполковник Радойски и майор Попов споделиха, че младите пилоти са подготвени много добре и са изпълнили изключително прецизно всички елементи. След направения подробен разбор и попълването на листа за оценка (grade sheet), членовете на комисията нанесоха в изпитната ведомост заслужените „отлични” оценки.
        Контролните полети бяха изпълнени с използване на радиотелефонна фразеология изцяло на английски език.
        Показаните отлични резултати по летателна подготовка за целия период на обучение, са в резултат на усърдната работа на земята и във въздуха, както на курсантите, така и на техните инструктори.
        Началникът на сектор „Авиация” в Командването на ВВС полковник Христо Ганецовски, поздрави курсантите с успешно положените изпити, подчертавайки, че това е една много добра основа за бъдещото им развитие като летци–пилоти от българските Военновъздушни сили. Той им пожела силна амбиция и желязна воля при овладяване на следващите още по-сложни етапи от тяхната подготовка.