25 юни 2012 г.
КОМПЮТЪРНО ПОДПОМАГАНО КОМАНДНО-ЩАБНО УЧЕНИЕ
НА АВИОБАЗА ГРАФ ИГНАТИЕВО


        От 25 до 29 юни в Националния военен учебен комплекс „Чаралица” се провежда компютърно подпомагано командно-щабно учение на формирование от състава на авиобаза Граф Игнатиево „Небесен страж 2012”.
        Основната цел на учението е отработване и усъвършенстване на щабните процедури в процеса на планиране и последващ контрол на изпълнението на взетите решения от командването на изтребителна авиационна ескадрила при участие в операция на многонационални съвместни оперативни сили (МСОС).
        Чрез използване на компютърната система за симулация Joint Conflict and Tactical Simulation (JCATS) се отработват задачи по планиране и провеждане на мисии при участие в операция, чрез осигуряване на зона, забранена за полети, и свързаната, с изпълнението на задачите, възможна обстановка.