05 юни 2012 г.
КОМАНДИРЪТ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
ЩЕ УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯТА
НА КОМАНДВАЩИТЕ НА ВВС ОТ ЕВРОПА


        Командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Константин Попов ще участва в ежегодната Конференция на командващите на ВВС от Европа „European Air Chiefs Conference 2012”, която ще се проведе в Португалия от 6 до 8 юни 2012 г.

        Поканата за участие се отправя за пръв път към Република България след номинирането през 2011 г. на командира на българските Военновъздушни сили за член на престижната организация.

        Темата на конференцията тази година е „Трансформацията като средство за ефективно изграждане на способни и ресурсно обезпечени Военновъздушни сили” (The Armed/Air Forces Transformation – Leaning Into Efficiency For Capable & Affordable Forces”). В хода й ще бъдат обсъдени въпроси от взаимен интерес за ВВС на европейските страни в контекста на европейската среда за сигурност, ще се дискутира изграждането на ефективни и способни Военновъздушни сили, най-добрите практики в процеса на трансформирането им, и ще бъдат представени иновациите, съвременните аспекти и стратегически насоки за развитие на ВВС.
        По време на Конференцията ще се отбележи и 60-годишнината от създаването на форума. EURAC е организация, действаща на високо професионално ниво, в която до момента членуват командващите на ВВС от 21 европейски държави. Основните й функции са свързани с въпросите на сигурността – използването на въздушното пространство, Air policing, контрол на въздушното движение и постигане на високо ниво на сътрудничество.

        Членството в организацията е израз на високо признание за принос към развитието на европейската сигурност и отбрана.