22 май 2012 г.
ГОДИШЕН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ СБОP
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ ВЪВ ВВС


ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КОНСТАНТИН ПОПОВ:

„БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ Е ПРИОРИТЕТ НОМЕР ЕДНО В ПОДГОТОВКАТА НА АВИАЦИЯТА”

        Съгласно „План за подготовка на командирите, щабовете и войските от ВВС през учебната 2012 година” от 6 до 8 юни ще се проведе ежегодният учебно-методически сбор по безопасност на полетите.
        В него ще вземат участие командирите на авиационни формирования, офицери от структурите по безопасност на полетите, психолозите на авиационните бази, представители на ВМС, Националния военен университет, Военна полиция, Военномедицинска академия и Военна академия „Г.С.Раковски”.
        По време на учебно-методическия сбор ще бъдат разгледани съвременните разбирания за процеса на осигуряване на авиационната безопасност и практиките на НАТО и ICAO за оценка и управление на риска. Специално място ще бъде отделено на възпитаването на култура по безопасност на полетите в авиационния персонал.