19 май 2012 г.
ВЪВ ФОКУС:
ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯТА
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ВВС
И ПОДГОТОВКАТА НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ


        И през настоящата седмица продължиха срещите на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Константин Попов с командванията и личния състав на военните формирования на ВВС.
        Военнослужещите и цивилните служители от формированията в Радишево и Щръклево, на които предстои организационно-щатни промени към 1 юли 2012г. са удовлетворени от отношението на Командването на Военновъздушните сили.
        Генерал-майор Попов запозна присъстващите с мерките, които са взети за максимално съхранение на специалистите от ВВС и посочи възможностите за по-нататъшната им реализация. В индивидуалните беседи беше съдействано на редица военнослужещи с информация за вакантни длъжности, за които могат да кандидатстват, както и възможностите за преместването и устройването на семействата им в други гарнизони.
        Осигуряването на бъдещата реализация на кадрите от подчинените военни формирования ще продълъжи в процеса на работата по новите щатни разписания.
        Командирът на ВВС проведе среща и с първокурсниците от авиационни специалности на Националния военен университет „Васил Левски”. Курсантите споделиха мотивацията си по отношение на професионалната подготовка и амбициите за бъдеща реализация като специалисти във Военновъздушните сили.
        В обръщението си към тях генерал-майор Попов подчерта, че Командването на ВВС системно следи тяхната подготговка, защото именно те са поколението авиационни специалисти, което ще осъществи прехода между настоящето и бъдещето, и ще продълъжи развитието на ВВС. Той ги запозна с новите програми за обучение във Военновъздушната учебна база.