03 май 2012 г.
ЗЕНИТНО-РАКЕТНИ ВОЙСКИ
В СЪВМЕСТНАТА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА ЛЕТАТЕЛНА
ТРЕНИРОВКА „ТРАКИЙСКА ЗВЕЗДА 2012”

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ МНОГО ГОДИНИ РАЗЧЕТИТЕ
НА ЗЕНИТНО-РАКЕТНИТЕ НИ ДИВИЗИОНИ ВЪЗДЕЙСТВАТ
ПО ТОЛКОВА ГОЛЯМ БРОЙ ВЪЗДУШНИ ЦЕЛИ


        Зенитно-ракетните войски от състава на ВВС участват в съвместната тренировка с разчети от два дивизиона – SA-10 и SA-6. Бойната техника е изнесена на временни огневи позиции в районите на град Хасково, село Узунджово и учебен полигон Корен.
        Изпълняват се задачи по прикритие на обекти от критичната инфраструктура на страната чрез въздействие по „противниковата авиация” – откриване, захват, съпровождане и унищожаване на целите.
        Ролята на противникови самолети се изпълнява от F-16, Су-25, МиГ-29 и МиГ-21.
        За първи път от много години разчетите на дивизионите работят по толкова много цели и изпълняват задачи в двустранна тренировка с различен по тип летателни апарати.
        Бойните разчети изпълняват задачите в динамична и непрекъснато променяща се обстановка, в условия на смущения и прилагане на различни прийоми и способи от авиацията за преодоляване на противовъздушната отбрана (ПВО) – самолетите летят на пределно малки височини, използвайки релефа на местността.
        Задължително условие е след изпълнение на всяка задача внимателно да се анализират действията, както на бойните разчети, така и на „въздушния противник”. В резултат на това се набелязват и се прилагат оптимални начини за въздействие.
        В процеса на съвместната тренировка се отработват и въпросите по бойно управление от допълнително развърнат Оперативен център за управление.
        Високото ниво на изпълнението на задачите показва отличната тактико-специална подготовка на разчетите и подготовката за работа в международна среда.