02 май 2012 г.
БАЗАТА ЗА ПРЕДНО РАЗПОЛАГАНЕ – БЕЗМЕ
В СЪВМЕСТНАТА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА ЛЕТАТЕЛНА
ТРЕНИРОВКА „ТРАКИЙСКА ЗВЕЗДА 2012”

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛНИ МИСИИ, НЕПРЕКЪСНАТО
УСЛОЖНЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
С АМЕРИКАНСКИТЕ ЕКИПАЖИ
ПОКАЗА НИВОТО И СПОСОБНОСТИТЕ НА БЕЗМЕРЦИ        С отлично изпълнение на задачите и съвместните действия в коалиционна среда беше отчетено участието на летателните екипажи на Су-25 от База за предно разполагане – Безмер по време на съвместната българо-американска летателна тренировка „Тракийска звезда 2012”.

        В хода на тренировката бяха изпълнени мисии за непосредствена авиационна поддръжка (CAS – Close Air Support) под ръководството на преден авиационен насочвач (ПАН) и атаки с реални стрелби с НУРС по земни цели на авиационен полигон „Елена”.

        Друга важна задача беше изпълнението на прийомите за преодоляване на наземните средства за ПВО.

        За целта на авиационен полигон „Елена” летателен състав от базата във взаимодействие с американски JTAC (Joint terminal attack controller) изпълняваше задачи по определяне на конкретните земни цели на полигона и за насочването на екипажите по тях.

        В първите два дни тези мисии се изпълняваха самостоятелно, а в последствие се пристъпи към усложняване на задачите и увеличаване на взаимодействието с американските екипажи – изпълняваха се едновременно атаки по земни цели от екипажи на Су-25 и F-16.

        За първи път от десет години безмерските екипажи изпълниха мисия за непосредствена авиационна поддръжка (CAS) с насочване по целите от въздушен преден авиационен насочвач. Ролята на въздушен ПАН се изпълняваше от единичен екипаж на изтребител F-16. Последно такива задачи са отработвани през 2002 година по време многонационалното учение „Cooperative Key 2002” на летище Сен Дезие в Република Франция.

        Изпълнението на задачите беше на високо ниво, което показа способността на екипажите от БПР-Безмер за съвместни действия по земни цели в коалиционна среда.