19 април 2012 г.
НОВ ЕТАП В ГРАЖДАНСКО-ВОЕННАТА КООРДИНАЦИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ


        Работна среща за съгласуване на нова организация на въздушното пространство на летище Пловдив и летище Граф Игнатиево се проведе днес, 19 април. На срещата присъстваха началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов, командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Константин Попов, генералният директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” Диян Динев, ръководни лица и експерти от ВВС и ДП „РВД”.
        С приемането на новата организация на въздушното пространство на летище Пловдив и летище Граф Игнатиево се поставя началото на нов етап в развитието на гражданско-военната координация по управление на въздушното движение (УВД) между ВВС и ДП „РВД”, който цели промяна на досега действащата нормативна уредба от 1999 година и привеждането й в съответствие с изискванията на европейските регулации по УВД. Това ще позволи по-гъвкаво, по-ефективно и по-безопасно използване на въздушното пространство от гражданските и военните ползватели.