11 април 2012 г.
Международна научна конференция на тема
„Авиацията в съвременната геополитика и стратегия на
Европейския съюз, НАТО, коалициите и държавите”


        Технологичното обновяване на авиационния парк на българските ВВС е наложително, за да гарантираме и занапред успешното изпълнение на задачите, свързани с националната сигурност и със съюзническите ни задължения.”
        Това каза президентът Росен Плевнелиев при откриването на международната научна конференция “Авиацията в съвременната геополитика и стратегия на ЕС, НАТО, коалициите и държавите”, посветена на 100-годишнината на българската авиация.
        Двудневният форум е под патронажа на държавния глава и е организиран от Военновъздушните сили на Република България и фондация “Български ВВС”.
        Сред факторите, от които зависи това, Росен Плевнелиев посочи, че съюзническите ни ангажименти еднозначно определят изискванията за оперативна съвместимост на авиационната техника на България със стандартите на НАТО и ЕС.
        Президентът подчерта важността за изработване на анализи и сравнителни оценки за ефективността на разходите и ресурсите за целия жизнен цикъл на авиационната техника. Той допълни, че за изготвянето на тези изследвания трябва да се използва ефективно и да се развива целенасочено интелектуалния авиационен потенциал на нацията – на военнослужещите от авиацията, на научния капацитет на БАН, на университетите, изследователските организации, неправителствените организации. Министерството на отбраната и другите институции трябва да организират този процес при пълна прозрачност, публично обсъждане и при спазване на принципа на състезателност на идеите и платформите.
        Друго условие, е да се извърши оценка на икономическите и финансовите възможности на страната и в съответствие с тях да се направи избор на най-удачния вариант по предложените варианти, и да се спази изискването за прозрачност и откритост.
        Президентът посочи още, че е дълбоко убеден, че развитието на авиацията е високо стратегическо направление и то трябва да е интегрирано в програмата България 2020.
        “Авиацията е символ на интелектуалния, икономическия просперитет на нацията. Авиацията е основният инструмент за поддържане на мира. Много често се оказва и единственото средство за оказване на хуманитарна помощ”.
И още, че като народ можем да се гордеем, че България е между първите авиационни държави и член на международното космическо семейство.
        По отношение на ролята на авиацията в отбраната на страната и колективната система за сигурност, заместник-министърът на отбраната, Августина Цветкова посочи, че в съвременната геополитическа среда за отбрана и сигурност свойствата на авиацията, както и предимствата при нейното използване за разрешаване на кризи и конфликти, я превръщат във важен инструмент за постигането на политически и военни цели, защото развитието на авиацията е мярка за развитието на научните и технологичните постижения на обществото. „ВВС гарантират въздушния суверенитет на Република България като осъществяват наблюдение, охрана и отбрана на въздушното ни пространство. Те изпълняват и задачи в системата за колективна отбрана на НАТО”, каза заместник-министър Цветкова и допълни, че с развитието на обществата и технологиите историческата роля на военната авиация непрекъснато се увеличава.
        Командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Константин Попов заяви, че амбициите на българските ВВС са да бъдат достоен наследник на завещаното от авиационните поколения. Той подчерта приноса на първопроходците, които в зората на 20 век са използвали най-новите технологии „Били сме първи в това отношение. Това е все едно днес Силиконовата долина да работи за България и ние да имаме този капацитет и тези способности, да използваме най-новите технологии в света”.
        Той добави: “Нашата амбиция е да бъдем модерни, знаещи и да можем да дърпаме напред! Защото авиацията без движение е мъртва”.
        Генерал Попов каза, че българските ВВС изпълняват по най-добрия възможен начин, в съответствие с ресурсите, с които разполагат съюзническите си ангажименти. „Оценките, които ни дават от НАТО са едни от най-високите. Те са най-високи на Балканите, независимо от ресурса, който имаме”, подчерта генерал-майор Попов.
        Командирът на ВВС изнесе доклад на тема „Военновъздушните сили в геополитическата и стратегическата среда за сигурност”.
        Бригаден генерал Румен Радев – заместник-командир на ВВС запозна присъстващите с работата по разработване и въвеждане на новите регламентиращи документи като залог за модерни и боеспособни Военновъздушни сили.

        В рамките на конференцията, която ще продължи два дни ще бъдат разисквани глобалните геополитически и икономически рискове до 2020 година; ролята на авиацията в политиката за сигурност и отбрана на Европейския съюз; инициативата „Единно европейско небе”; изследвания, разработки и тенденции за развитие на военната авиация в света и други.