11 април 2012 г.
С ВНИМАНИЕ КЪМ ГЛАВНИТЕ СЕРЖАНТИ ОТ ВВС


„Системно и целенасочено трябва да работим за развитието на лидерските умения и подготовка на сержантския състав от ВВС. Да повишаваме тяхната чуждоезикова квалификация, защото това ще подобри оперативната ни съвместимост при изпълнение на съвместните задачи с нашите съюзници и защото езикът е носител на култура.”

Генерал-майор Констанйтин Попов
командир на военновъздушните силиКомандирът на Военновъздушните сили, генерал-майор Константин Попов и Дейвид Уилямсън – главен сержант на командването на ВВС на САЩ в Европа с главните сержанти от българските ВВС по време на откриването на двудневния българо-американски сержантски симпозиум