22 март 2012 г.
ФРАГМЕНТИ ОТ ТЪРЖЕСТВОТО
ПО СЛУЧАЙ 60 ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НА РАДИОТЕХНИЧЕСКИ ВОЙСКИ