29 февруари 2012 г.
ОПЕРАТИВЕН СБОР НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ



        Трансформацията на Военновъздушните сили на основата на ясна визия за изграждането и развитието на наобходимите оператвни способности е един от основните въпроси, които се разглеждат на провеждащия се на 28 и 29 февруари Оперативен сбор на Военновъздушните сили.
        В сбора участват Командването на ВВС, командири и началници на военни формирования, началници на отдели и самостоятелни сектори в Командването на ВВС, представители на Щаба на отбраната, Инспекторатът на МО, Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военноморските сили и Военна академия „Г.С. Раковски”.
        Оперативният сбор беше открит от командира на Военновъздушните сили генерал-майор Константин Попов, който изведе основните насоки за постигане целта на трансформацията, приоритетни в дейността на Командването и войските през 2012 година.
        В рамките на изнесените доклади и проведените дискусии бяха представени вижданията и мненията на участниците по разглежданите въпроси. Предложени бяха нови идеи за оптимизиране на мероприятията в хода на трансформацията.