15 февруари 2012 г.
ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И СЕБЕОТРИЦАНИЕ
НА ЕКИПАЖИТЕ ОТ КРУМОВО

        Министърът на отбраната Аню Ангелов награди военнослужещи и цивилен служител от състава на 24-та вертолетна авиационна база – Крумово, участвали в спасителните действия и оказване помощ в населените места, пострадали от наводнението на 6 февруари.
        За проявен изключителен професионализъм и себеотрицание при действия в екстремални условия с риск за живота и здравето си бяха наградени:

С награден знак „За отлична служба” – за офицери – първа степен и парична награда в размер на 500 (петстотин лева):

        полковник Евгени Иванов БЕЛКИНОВ – командир на екипаж на вертолет с борден номер 703
        полковник Петьо Христов МИРЧЕВ – командир на екипаж на вертолет с борден номер 712
        подполковник Иван Николов НИКОЛОВ – втори пилот на вертолет с борден номер 703
        майор Петко Стойчев КИСКИНОВ – спасител в екипажа на вертолет с борден номер 703
        майор Димитър Крумов БАБАЧЕВ – втори пилот на
вертолет с борден номер 712

С награден знак „За отлична служба” – за офицери – втора степен и парична награда в размер на 500 (петстотин лева):

        старши лейтенант Красимир Василев РУСЕВ – борден техник на вертолет с борден номер 703
        старши лейтенант Диян Дачев ЙОРДАНОВ – борден техник на вертолет с борден номер 703
        старши лейтенант Пламен Иванов МИЦЕВ – борден техник на вертолет с борден номер 712
        старши лейтенант Иван Цанков ИВАНОВ – борден техник на вертолет с борден номер 712

        С награден знак „За отлична служба” – за сержанти – първа степен и парична награда в размер на 500 (петстотин лева):

        старши сержант Георги Светославов СЛАВОВ – спасител в екипажа на вертолет с борден номер 703

        С Почетен знак на Министерството на отбраната „Свети Георги” – втора степен за граждански лица и парична награда в размер на 500 (петстотин лева):

        цивилен служител Емил Захариев ЗАНКОВ – спасител в екипажа на вертолет с борден номер 712.