14 февруари 2012 г.
ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ
НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РОДОВЕТЕ ВОЙСКИ
НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

        На 13.02.2012 год. във ВВУБ „Георги Бенковски” започнаха шест курса за обучение на специалисти за нуждите на ВВС.
        В „Центъра за подготовка и обучение” военнослужещи от формированията на ВВС ще се обучават за придобиване на военно-отчетна специалност и квалификация в следните направления:
        – специалисти за нуждите на радиотехнически войски – оператори на радиолокационни станции;
        – специалисти за нуждите на ракетни войски – оператори на изделия 10-200 и стрелец-зенитчик на ПЗРК „Стрела-2М”;
        – авиационно-технически специалисти – по радиоелектронно оборудване и по самолета и двигателя;
        – специалисти от системата за КИНО – специалисти по радиорелейни и високочестотни апаратури;
        – специалисти от администрацията на щабовете;
        – курс по английски език 1-во ниво.
        Паралелно с подготовката по специалните дисциплини в учебната програма са включени занятия по лидерска подготовка за получаване на знания и практически умения за организацията и управлението на малка войскова единица.
        Обучението ще се проведе в няколко етапа – теоретична подготовка, практическо прилагане на придобитите знания и войскови стаж по специалността.
        Заключителната част на курса е полагане на изпити по теоретическа и практическа подготовка, на които ще бъдат проверени придобитите знания и изградените умения и навици.
        На проведената с курсистите среща, командирът на ВВУБ полковник Васил Лазаров изтъкна важността на обучението като съществен етап от професионалното им развитие като специалисти от ВВС. Той подчерта, че неотменно условие за постигане на ефективност на обучението е активността и мотивацията на курсистите, и поддържането на непрекъсната обратна връзка с преподавателите. Полковник Лазаров пожела ползотворно обучение и успешно завършване на курсовете.