27 януари 2012г.
КОМАНДИРЪТ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ПРЕДСТАВИ
АНАЛИЗ НА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ВОЙСКИТЕ ПРЕЗ 2011г.
        За Военновъздушните сили 2011 е паметна, динамична и силна година! Успех и постижения във всички области от дейността на войските, отлично изпълнение на поставените задачи и най-вече инициатива и решителност на състава, който изпълни допълнителни задачи, незалегнали в плана за годината.
        Това подчерта в обръщението си към участниците в годишния анализ на Военновъздушните сили командирът – генерал-майор Константин Попов.
        Изпълнението на основните мисии и задачи във войските, постигнатите резултати, приоритетите в дейността на командирите и щабовете, и новите тенденции в подготовката представи генерал-майор Константин Попов в своя доклад.
        Във форума, който се проведе днес, 27 януари, участва заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Пламен Манушев, началникът на Щаба на Съвместното командване на силите бригаден генерал Васил Димитров, ръководството на Военновъздушните сили, командирите на основните военни формирования и началниците на отдели и самостоятелни сектори в Командването на ВВС.
        Генарал-майор Попов направи равносметка на постигнатото във Военновъздушните сили на база на оценките от проведените през годината основни мероприятия и на обобщаване на резултатите от започналия във ВВС процес на прилагане на нови практически решения.
        „Гарантираме въздушния суверенитет на едно изключително високо ниво” – отбеляза генерал-майор Попов. Потвърждение за това са високите оценки, които дават различните командните структури на НАТО, колегите и партньорите.
        Генерал-майор Попов акцентира на приоритетни направления като разработването и въвеждането на нова, регламентираща подготовката във ВВС нормативна база, оптимизирането на структурите и създаването на нови, с различни функции и задачи. Подчертано беше и провеждането на учения, в които се изпълняват нови, различни от досегашните задачи.
        Сред приоритетите е подготовката на класни пилоти и особеното внимание, което се отделя на подготовката на младите летци и бъдещите авиационни кадри.
        Високи са оценките и за активното участие на ВВС в изпълнение на задачите в помощ на населението.
        Успехите, които постигнаха Военновъздушните сили през 2011г. са впечатляващи, отбеляза в изказването си вициадмирал Манушев. Той благодари на командването на ВВС за новите подходи и практически решения, като отбеляза, че новите регламентиращи документи са революционна крачка в развитието на ВВС и въвеждането им е един забележителен успех.
        Вицеадмирал Манушев оцени високо усилията на командването и щабовете, които в условията на недостиг на финансови и материални средства реализираха толкова много неща, които се случват за първи път във българските ВВС. Той увери участниците, че това, което е постигнато във войските през 2011г. е забележителен успех, който се оценява високо от държавното ръководство, от политическото ръководство на Министерство на отбраната и военно ръководство на Българската армия.
        По време на Анализа бяха обсъдени и актуалните въпроси за състоянието на войсковия ред и дисциплината във войските.
        На базата на анализа и отчитайки направените прогнози, генерал-майор Попов посочи основните направления в дейността на командирите, щабовете и войските на ВВС през настоящата година, като подчерта, че с инициативност, съзидателност и креативност в работата, Военновъздушните сили ще постигнат една още по-силна година.