06 януари 2012 г.
КОМАНДИРЪТ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
ЩЕ УЧАСТВА В ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В АВИОБАЗА КРУМОВО
                 На 9 януари във всички формирования на Военновъздушните сили ще бъде открита новата учебна година. На церемониите ще присъстват офицери от Командването на ВВС, представители на местната власт и военнопатриотичните съюзи.

                 Във вертолетната авиационна база Крумово тържеството ще започне в 13:00 часа с посрещане на бойното знаме на формированието, приемане на строя и приветствие към личния състав от командира на Военновъздушните сили генерал-майор Константин Попов.

                 С църковен ритуал по освещаване ще бъде открита новата зала за ръководство и управление на полетите, оборудвана със система „Front desk”.

                 Системата е предназначена за събиране, оценка и допълване на аеронавигационна и метеорологична информация, на актуална информация за трафика във въздушното пространство, зоните за отговорност и обслужването му, както и за планиране и изпълнение на полетите и осигуряването на тяхната безопасност. Front desk обработва съобщения от системата Aeronautical Traffic Service и координира съвместната работа със службите за търсене и спасяване.

                 След официалното откриване на учебната година, в базата ще се проведат първите регулярни полети за 2012 година.