25 октомври 2013 г.ФРАГМЕНТИ ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЧЕСТВАНЕ НА 52-ТА ГОДИШНИНА
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ВЕРТОЛЕТНАТА АВИАЦИЯ