18 октомври 2013 г.

СЛОВО НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА АНГЕЛ НАЙДЕНОВ
НА ТЪЖЕСТВЕНОТО СЪБРАНИЕ
ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА
НА АВИАЦИЯТА И ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
        ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОПОВ,
        КОНТРААДМИРАЛ ГЕОРГИЕВ,
        УВАЖАЕМИ ВЕТЕРАНИ,
        ГОСПОДА ГЕНЕРАЛИ, АДМИРАЛИ, ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ, ВОЙНИЦИ,
        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


        Още веднъж – честит празник на всички достойни, заслужили високо признание и уважение генерали, офицери, сержанти, войници и цивилни служители от състава на Военновъздушните сили!

        За мен е не само удоволствие, за мен е чест да застана тук пред Вас за да изкажа своята и на ръководството на Министерството на отбраната благодарност. Благодарност за всичко, което постигате в ежедневната си дейност, за безспорните успехи и през настоящата година.

        За пореден път, уважаеми дами и господа, отстояхте пред българската общественост, пред държавните институции, пред международните партньори, мястото си на заслужаващ доверие и уважение вид въоръжени сили.

        Проследявайки времето от пролетта до днешния празник не мога да не кажа, че съм силно впечатлен от динамиката на участието на Военновъздушните сили в толкова, различни по характер, цели и задачи, събития.

        Военновъздушните сили буквално са навсякъде! Перманентно!
        Провеждат мащабни учения, част от които бяха българо-израелската летателна тренировка и съвместното учение с подразделения на Противовъздушната отбрана на Република Сърбия. Със сили и средства участват във всички международни учения и подготовки, които се провеждат на територията на страната. Провеждат се регулярно съвместни полети и тренират с Военновъздушните сили на съседните страни, включително и в единственото за годината учение на НАТО с българско участие.
        Традиционно е оказването на поддръжка на Сухопътните войски, на Военноморските сили, а и за поредна година българските Военновъздушни сили участваха в ученията на Министерството на вътрешните работи.

        В края на лятото, уважаеми офицери и цивилни служители от Военновъздушните сили, отново се включихте в гасенето на пожари на територията на страната.
        През зимните месеци изпълнихте задачи по търсене и спасяване на бедстващи в труднодостъпни планински райони и в усложнена метеорологична обстановка. Благодарение на своевременната помощ бяха спасени човешки животи.
        Благодарение на летателните екипажи от транспортната авиационна група неколкократно беше даден шанс за нов живот на нуждаещи се от трансплантация на органи.

        И това е само видимата част от дейността на Военновъздушните сили, за която имаме възможност да изкажем публично нашите високи оценки.
        За това, че и през настоящата година, една тежка година, с оглед на ограничения брой изправна техника, Военновъздушните сили изпълниха на 100% планираните основни мероприятия и няма отказано участие. Постигате сериозни успехи, а личният състав се справи блестящо!

        В деня на Празника аз искам да изкажа своята благодарност и на всички, чиято дейност остава встрани от фокуса на специалните събития.
        На тези, които носят денонощните дежурства и действат непрекъснато в реално време.
        На личния състав от изтребителната авиация, който професионално изпълняват задачите в Интегрираната система за Противовъздушна отбрана на НАТО.
        На дивизионите от Зенитно-ракетните войски, които са в постоянна готовност за защита на критичната инфраструктура и стратегическите обекти на територията на страната.
        На екипажите, които дават дежурства по аварийно-спасително осигуряване и химическо и радиоактивно разузнаване.
        На специалистите от Радиотехническите войски, проследяващи десетки хиляди въздухоплавателни средства, с готовност да подадат за прехват потенциални нарушители.
        На тези, които отговарят за надеждната навигация и комуникация по всяко време и във всяка точка.
        На службите за военно ръководство на въздушното движение, които денонощно осгуряват безопасността на летателната дейност на Военновъздушните сили.
        Заслужено е признанието и към труда на инструкторите, които подготвят млади кадри. Към инженерите и техниците във родовете войски. Към авиолекарите и към метеоролозите.
        И разбира се – към логистиците, които са стълбът на който се крепи ежедневната дейност.

        Нека да обобщя – респектиран съм от труда на целия личен състав – от командирите и началниците до редовите военнослужещи и цивилните служители!
        Респектиран съм от тези динамично функциониращи, от тези “пулсиращи с ускорен ритъм” Военновъздушни сили!

        Определено, при тежките условия, в които се намира армията, да се постигне това, което Вие ежедневно постигате се изисква не само опит и професионални умения. Изисква се и лична ангажираност и себеотдаване.

        В контекста на функциите, на мисиите и на задачите, които изпълняват Военновъздушните сили, всичко това означава, че Вие сте хората, които днес гарантират въздушния суверенитет. Които реализират поетите задължения и ангажименти, свързани както с националната, така и с колективната сигурност.

        И респективно – за всичко това държавата и българското общество трябва да имат и да поемат определени задължения.

        И ако поставим въпроса така: Какво най-много е необходимо на Военновъздушните сили днес? –
Отговорът трябва да е еднозначен: На първо място – отношение и ангажираност на институциите към тяхното, към вашето настояще и бъдеще.

        На Военновъздушните сили е необходима визия за по-нататъшно развитие. И то не в краткосрочна переспектива, а за десетилетия напред. Нужно е ясно дефиниране на приоритетите при изграждане на нови способности, нужно е реализиране на проектите за модернизация и превъоръжаване, нужни са гаранции за бъдещото финансово и ресурсно осигуряване.

        Това, което трябва днес да се осигури в спешен порядък, за да се запази стабилна системата и да не допуснем намаляване на потенциала й, е да се повиши броят на изправната техника и да се преодолее дефицита от финансиране при поддържането на летателната й годност.

        Аз добре разбирам очакванията и нагласите на хората от Военновъздушните сили. Разбирам, че те са напълно оправдани и заслужени.
        И това, за което мога да гарантирам е, че няма да допусна сегашното ръководство на Министерството на отбраната да взема решения-еднодневки. Решения, диктувани от конюнктурата. Решения, за които не са проучени мнението и нагласите на тези, които пряко или косвено ще засягат тези решения. Които са в „колизия” с военната или цивилната експертиза.

        Ние работим и ще продължим да работим за възстановяване на престижа на военната професия, за самочувствието на хората с пагони, за възстановяване на дължими социални права и за предвидимост в кариерното израстване. Защото хората са най-ценният ни капитал!

        Желая на всички много здраве, много сили и енергия за справяне с предизвикателствата на делника, лични и професионални успехи!

        ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!