11 септември 2013 г.

КУРСАНТИТЕ-ЛЕТЦИ ТРЕТИ КУРС
ЗАВЪРШИХА С ОТЛИЧИЕ ЛЕТАТЕЛНИЯ СТАЖ
        Семестриален изпит по летателна подготовка с курсантите-летци трети курс от факултет „Авиационен” се проведе на 10.09.2013 г. в Учебна авиационна група „Георги Бенковски”.
        Курсантите бяха оценени от изпитна комисия под председателството на полковник Григорий Стаменов и участието на командно-инструкторския състав на авиогрупата. Задачите, които изпълниха включваха полет в зона прост пилотаж и полет по кръга. Съгласно план – графика за учебната 2013 г. това е нивото, което третокурсниците трябва да достигнат през периода на летателното обучение.
        По мнение на началника на „Авиационния учебен център” майор Пламен Попов всички курсанти са усвоили прецизно елементите на простия пилотаж и са изпълнили полетите и кацанията за оценка „отличен”.
        „Всички показаха много високо ниво на подготовка на етапа, на който се намират. Доволни сме от тяхната работа, от дисциплината и представянето им по време на целия стаж. Това е предпоставка за в бъдеще да се развиват с бързи темпове, да усвоят самолет РС-9М до край, с намерение на по-късен етап да преминат и на реактивен самолет”.
        Полковник Стаменов връчи на третокурсниците сертификати за завършен летателен стаж и ги поздрави за проявеното усърдие, воля и отлично представяне.