23 юли 2013 г.

Обучение за предни авионасочвачи и прецизна авиационна поддръжкаЛетателен състав от База за предно разполагане – Безмер и от авиобаза Крумово, премина процедурно обучение за предни авионасочвачи. То бе водено от инструктори на американската морска пехота с боен опит в подаването на цели на ударната авиация от Афганистан.

Специализираното обучение се проведе на два етапа в рамките на българо-американската подготовка Black Sea Rotational Force-2013. На 15 и 16 юли обучаемите преминаха теоретични занятия на територията на База за предно разполагане (БПР) – Безмер. На 17 и 18 юли демонстрираха усвоеното чрез практически действия на полигон „Ново село”.

Съвместно с американските инструктори авиаторите, определени да изпълняват ролята на предни авионасочвачи, осъществиха реално насочване на двойки щурмови самолети Су-25 за поразяване на различни наземни цели. Те отработиха процедурите по комуникация, подаване на информация за тактическата обстановка на земята, описание на целите, насочване и управление на действията на щурмовата авиация. Екипите се запознаха и работиха с техниката на предните авионасочвачи от морската пехота на САЩ.

Летателни екипажи от База за предно разполагане-Безмер изпълниха задачи по непосредствена огнева поддръжка със самолети Су-25 по целеуказването от земята. Те тренираха процедурите по обозначаване и обмен на тактическа информация с предните авионасочвачи, опознаване на целите и нанасяне на прецизни удари срещу тях. Тактическите ситуации се разиграваха по сценария на Black Sea Rotational Force-2013.

В проведеното обучение авиаторите от Безмер и Крумово за първи път имаха възможност да оперират по процедурите за целеуказване и непосредствена огнева поддръжка на морската пехота на САЩ. Те са малко по-различни от прилаганите от американските сухопътни и военновъздушни сили, с които българските летателни екипажи имат опит.

Безмерските Су-25 ще изпълняват аналогични ударни рейдове, под ръководството на български авионасочвачи и през тази седмица. Същите действия ще бъдат демонстрирани и на ВИП-деня на Black Sea Rotational Force-2013.