24 юни 2013 г.

ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ УЧЕБНА АВИАЦИОННА ГРУПА „ГЕОРГИ
БЕНКОВСКИ” ОБЕЗВРЕДИХА И УНИЩОЖИХА НЕВЗРИВЕН
БОЕПРИПАС
        На 21.06.2013 г., военнослужещи от Учебна авиационна група „Георги Бенковски” обезвредиха невзривен боеприпас, открит в частен дом в село Беглеж, област Плевен.
        Формированието за разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси към Учебна авиационна група „Георги Бенковски” беше активирано след постъпило искане от главния секретар на МВР. Специалистите капитан Десимир Костовски и старшина Тони Борисов идентифицираха и внимателно анализираха боеприпаса – артилерийски снаряд с диаметър 100 мм. и дължина 300 мм.
        При стриктно спазване на мерките за безопасност снарядът беше транспортиран на безопасно за населението място и унищожен чрез взривяване.