17 юни 2013 г.

ТАКТИЧЕСКО УЧЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНА АВИАЦИЯ НА
ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

        От 09.06. до 21.06.2013 г. в авиобаза Сарагоса, Испания се провежда международно Тактическо учение на транспортна авиация на държави-членки на ЕС (European Air Transport Training /EATT13/).
        Учението се планира и провежда в рамките на Програмата за европейски въздушен флот (European Air Transport Fleet – EATF), координирано от Европейската агенция за отбрана, в която участват 21 държави-членски на ЕС.
        Основната цел на ЕАТТ13 е да увеличи оперативната съвместимост чрез консолидиране на наличните експертиза и квалификации в областта на военно-транспортната авиация.
        В рамките на двуседмичен период участващите екипажи имат възможност да отработят в международна среда редица тактически техники и процедури, като: планиране на мисии; тактически десанти, полети на тактически фон и реакция на въздушни и земни заплахи; медицинска евакуация и др.
        Учението е планирано с увеличаваща сложност на мисиите, започвайки от задачи на единичен самолет и развивайки се до участие в комплексни въздушни операции (Composite Air Operation – СОМАО).
        В учението с транспортни самолети и екипажи участват Белгия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Холандия, Испания и Швеция (общо 13 самолета и 21 екипажи), а с щабни офицери – България, Финландия, Гърция, Люксембург, Норвегия, Португалия, Великобритания и САЩ – общо 350 участника.
        Българските ВВС участват с двама офицери в Оперативния център на Тренировката.

        Следващото Тактическо учение на транспортна авиация на държави-членки на ЕС – ЕАТТ14 ще се проведе в България в периода 15.06.-27.06.2014 г.