28 май 2013 г.

ЗАПОЧНА МЕЖДУНАРОДНАТА ЛЕТАТЕЛНА ТРЕНИРОВКА
„COLLECTOR’S ITEM 2013”        На основание решение на Министерския съвет от 15 май 2013 г., българските Военновъздушни сили участват в международна летателна тренировка „Collector’s Item 2013”.
        Тренировката започна днес и ще продължи и през месец юни.
        Основната й цел е усъвършенстване на тактическата подготовка на летателните екипажи.
        Тренировката е част от подписаното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната между България и Израел, и се провежда съгласно утвърдени план-графици за 2013 г.