ТЕКУЩИ ТЪРГОВЕ

09.12.2021 г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументация
Отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – публична държавна собственост, за монтаж на телекомуникационни съоръжения, във в.ф. 36780 - Шабла, в.ф. 34690 - Добри дол, в.ф. 26600 - Братово, в.ф. 34820 - Батак и в.ф. 26030 - БезмерТърг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСот 10.12.2021 г. до 10.01.2022 г. между 09:00 ч. и 15:00 ч. във в.ф. 22800 - София, гр. София, бул. „Ген.Тотлебен“ № 34до 15:00 ч. на 10.01.2022 г. във в.ф. 22800 -София, гр. София, бул. „Ген.Тотлебен“ № 3411.01.2022 г. от 10:00 ч. във в.ф. 22800 -Софияв. „България днес“ и в. „24 часа“ на 09.12.2021 г.Заповед № ФСД-479/ 07.12.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване1. Информация за обектите, предмет на търга – полк. Георги Лечев – сл. тел.: 02/92 24 604, ц. сл. Васил Вълчанов – сл. тел.: 02/92 24 615;
2. Информация по процедурата за провеждане на търга и закупуване на Тръжна документация – ц. сл. Цветомир Цветанов – сл. тел.: 02/92 24 213
1. Извлечение от заповед № ФСД-479/07.12.2021 г.

2. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване с 12 приложения