27 март 2013 г.

ПРИСВОЕНИ КЛАСНИ СПЕЦИАЛНОСТИ
В 24-та АВИАЦИОННА БАЗА
        През изминалия 3-месечен период на учебната 2013 година, в рамките на регулярната летателна дейност във формированието, с летателния състав, определен за присвояване на по-висока степен за класна специалност, бяха изпълнени специални проверки. Полетите се проведоха денем и нощем в сложни метеорологични условия, на минимума на времето и в ограничена видимост.
        Капитан Стоян Неделчев присвои класна специалност “Военен пилот І клас – втори пилот”, а капитан Марин Тасков извърши специални проверки за присвояване на класна специалност „Военен пилот І клас” .
        Майор Тодор Рашков, майор Цветомир Гърков и капитаните Трифон Колев и Ивайло Първанов извършиха специални проверки за присвояване на класна специалност „Военен пилот ІІ клас”, а капитан Красимир Кралев – за “Военен пилот ІІ клас – втори пилот”.
        Предстои изпълнение на конкретни проверки по летателна подготовка за присвояване на по-висока степен на класна специалност.
        На трима офицерски кандидати – Ангелов, Георгиев и Пенчев бяха извършени специални проверки за присвояване на класна специалност „Борден техник ІІІ клас”, а редниците Кирова и Аризанова присвоиха „Бордна домакиня ІІ клас”.