22 февруари 2013 г.

ФОРМИРОВАНИЕТО ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ БЕДСВИЯ ОТ СЪСТАВА НА УЧЕБНА
АВИАЦИОННА ГРУПА „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”- ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ УНИЩОЖИ НЕВЗРИВЕН БОЕПРИПАС
        На 21.02.2013 г. военнослужещи от учебната авиационна група „Георги Бенковски” обезвредиха и унищожиха невзривен боеприпас в град Долна Митрополия.
        По искане на главния секретар на МВР, след положителна резолюция на началника на отбраната и заповед на командира на ВВС, формированието за унищожаване на невзривени средства за поразяване бе активирано да извърши обезвреждане на боеприпас, открит при изкопни работи в покрайнините на град Долна Митрополия.
        До пристигане на военнослужещите районът беше отцепен и се охраняваше от служители на РПУ – Долна Митрополия.
        Специалистите от формированието с командир капитан Деян Христов, под прякото ръководство на заместник-командира на учебната авиационна група подполковник Юлиян Радойски, извършиха разузнаване и внимателно анализираха боеприпаса – снаряд (артилерийска граната) от времето на Руско-турската освободителна война.
        При стриктно спазване на мерките за безопасност снарядът бе унищожен чрез взривяване.
        При изпълнението на задачата военнослужещите показаха бърза реакция и отлична координация.