09 януари 2013 г.
ОТКРИТА БЕШЕ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ВЪВ
ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ




        Днес във Военновъздушните сили официално беше открита Новата учебна година.
        Във своите слова командирите на военните формирования акцентираха върху постигнатите резултати при изпълнението на основните задачи през изминалата година, като отличиха достойното представяне на специалистите от родовете войски във ВВС при участието в националните и международни подготовки, учения и тренировки.
        Очертани бяха и предстоящите задачи през 2013г., като приоритни ще бъдат подготовката, домакинството и участието в съвместни тренировки и бойни стрелби, осигуряване на приемственост, ефективно разпределение на ресурсите.
        Командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Константин Попов присъства на откриването на учебната година в База за предно разполагане – Безмер, а заместник-командирът бригаден генерал Румен Радев – в 3-та авиационна база.