09 януари 2013 г.

ЗАПОЧНАХА ГОДИШНИТЕ АНАЛИЗИ
ВЪВ ФОРМИРОВАНИЯТА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

Анализ в Първа зенитно-ракетна база

Командирът на ВВС генерал-майор Константин Попов изрази удовлетворението си от отчета на командира на базата полковник Емил Димитров

Годишен анализ за състоянието и резултатите от подготовката на командирите, щабовете и подразделенията в 1-ва зенитно-ракетна база се проведе във военното формирование. В анализа участва командирът на ВВС генерал-майор Константин Попов.
В брифинга си пред командирите на дивизиони и военнослужещите от командването на базата командирът полковник Емил Димитров представи равносметката на командването за изминалата 2012 г. Основни акценти в изложението бяха организационното изграждане на базата, бойната и мобилизационната готовност, подготовката на щабовете и мотивацията на личния състав. Още в началото на своето експозе командирът изрази убедеността си, че съдържанието и характерът на годишните анализи е променен, че те наистина водят до анализ на пропуските, на грешките. Своето удовлетворение от изминалата година командирът подкрепи с факти от ежедневието на войските – предислоцирането на огромно количество техника при изключителна организация, участието в четири знакови международни учения с много добър ефект върху подготовката на бойните разчети, отличните бойни стрелби в ТУБС 2012. Полковник Димитров обобщи постигнатото, без да пропуска слабостите. Той заяви пред командирите на дивизиони, че се гордее с изпълнението на всички поставени задачи за изминалата 2012 г. „Това означава, че сме силен колектив. И смятам, че сред нас напрежение в службата няма”- беше категоричен той.
Своята висока оценка на анализа изрази генерал-майор Константин Попов. Той благодари на командването и на хората от ЗРВ и базата за отличното представяне в бойните стрелби на полигон „Шабла”, за постигнатото с участието на разчети в международните учения през изминалата година, за изключителните усилия и добре свършената работа през годината. „Убеден съм, че в Първа зенитно-ракетна база има амбиция, има потенциал и енергия. Безрайно съм удовлетворен от постигнатото от Вас.”- завърши словото си генерал-майор Попов.