04 юли 2012 г.
МНОГОНАЦИОНАЛНА ПЛАНОВА ТРЕНИРОВКА
ПО AIR POLICING


        Вчера, 3 юли, под ръководството на Обединения център за въздушни операции на НАТО/CAOC-7/-Лариса беше проведена ежегодната многонационална планова тренировка на дежурните сили и средства за контрол и охрана на въздушното пространство (Air Policing).
        По време на тренировката с реално обозначаване на въздушна цел бяха отработени действията на дежурните изтребители по въздухоплавателно средство – нарушител, което беше симулирано от самолет РС-12 „Пилатус” на българските Военновъздушни сили.
        През първия етап на тренировката участваха Авиационният оперативен център на ВВС на Република България и дежурните сили и средства за Air Policing на Румъния.
        РС-12 симулира полет на самолет, който е прекратил комуникациите с гражданските органи за Управление на въздушното движение и се е отклонил от полетния план във въздушното пространство на Румъния.
        Във втория етап българският „Пилатус” беше самолет, отвлечен от терористи и по него действаха дежурните сили и средства за Air Policing , охраняващи въздушното пространство на Албания, Гърция и България.
        Българските дежурни изтребители изпълниха успешно прехват на отвлечения самолет на държавната ни граница с Република Гърция, визуално опознаване и съпровождане за кацане на летище София.
        В хода на многонационалната тренировка РС-12 „Пилатус” от състава на транспортната авиационна група – Враждебна изпълни няколкочасов полет над териториите на България, Сърбия, Черна гора, Албания и Гърция, а дежурните сили и средства за Air Policing на българските ВВС демонстрираха високи способности за контрол и охрана на въздушното пространство на страната в рамките на Интегрираната система за ПВО на НАТО.