14 януари 2022г.

ПРОВЕДЕ СЕ АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПОДГОТОВКАТА
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА И В БАЗАТА ЗА КОМАНДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ
        На 13.01.2022 г. при строго се спазване на противоепидемичните мерки в Базата за командване управление и наблюдение (БКУН) беше проведен анализ на изпълнените задачи и постигнатите резултати през 2021 г. Присъства командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Димитър Петров, ръководния състав от БКУН и командирите от подчинените военни формирования. На анализа бяха направени основни изводи от дейността и проведените мероприятия от базата през изминалата година.
        Командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Димитър Петров, оцени положително постигнатите резултати, очерта приоритетите и предизвикателствата пред Базата и пожела здраве и успех през 2022 г.