27 септември 2021 г.

МЕТОДИЧЕСКИ СБОР НА ПСИХОЛОЗИТЕ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ


img_4199        На 23 и 24 септември 2021 г. в сградата на оперативните щабове на Българската армия се проведе методически сбор на психолозите от Военновъздушните сили. Сборът беше открит от командира на Военновъздушните сили генерал-майор Димитър Петров.
        В методическия сбор участваха, както психолозите на военните формирования от Военновъздушните сили, така и психолози от Военномедицинска академия – София, психологът на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и преподаватели по психология от катедра „Психология и лидерство” на Военна академия „Г. С. Раковски”.
        Гости на мероприятието бяха господин Александър Петков – експерт психолог от Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание” – МО, проф. д-р Любомир Алексиев – ръководител на катедра „Авиационна и морска медицина“ – ВМА, полковник Георги Филипов – началник на ЦВМК-ВМА, полковник Пейчо Пейчев – началник на Инспекция „Безопасност на полетите” в Командването на ВВС, психолози от гражданската авиация и ДП “Ръководство на въздушното движение”.
        Основните теми, които бяха дискутирани по време на методическия сбор бяха човешкият фактор в авиацията и психологическата подготовка на състава. Разгледани бяха още и основните аспекти на психологическото осигуряване в българските ВВС и ролята на човешкия фактор в безопасността на полетите, както и превенцията срещу секс тормоз, и тормоза на работното място. Беше направен анализ на дейността на органите по психологично осигуряване във Военновъздушните сили. Обсъдени бяха и възможностите за изграждане на единни модели в областта на психологическата подготовка на летателния и инженерно-техническия състав, както и за състава от ръководство на полетите.