17 март 2015 г.

18 март – 63-ти РОЖДЕН ДЕН ЗА „ЕЛЕКТРОННИТЕ ОЧИ”
НА БЪЛГАРИЯ
        Радиотехнически войски – бойно дежурство 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Това е най-кратката им и същностна характеристика. Те и хората, които служат в тях, са неизменният и задължителен елемент за гарантиране на въздушния суверенитет на страната ни. Те са част от петте компонента на системата за противовъздушна отбрана, заедно с авиация, Зенитно-ракетни войски, КИНС и логистика.        Първообразът на Радиотехнически войски е Въздушно-предупредителната служба на Въздушни войски и датира от далечната 1940г. През годините войските претърпяват много промени в структурата и формите на управление. Сега те са част от Базата за командване, управление и наблюдение.

        Галопиращата световна технология ги поставя пред предизвикателството непрекъснато да обновяват своя парк и техника с превъоръжаване и придобиване на различни типове радиолокационни станции и автоматизирани системи за управление. За да се стигне до автоматизация и цифровизация на процесите за придобиване на радиолокационна информация.

        Днес Радиотехнически войски са признат информационен лидер. Защото техните специалисти и техника осигуряват обобщената картина за въздушната обстановка, за полетите на въздухоплавателните средства над територията на страната.

        Най-важното – достоверната и навременна информация, която предоставят структурите на Радиотехнически войски е основа за планирането и провеждането на всяка военна операция при въздействие по летателни апарати, нарушили режима на полетите в мирно време. Това най-добре знаят пилотите от изтребителната авиация и бойците от Зенитно-ракетни войски. Взаимодействието между тях, като част от системата за ПВО, е от изключителна важност.

        Днешният динамичен и непредвидим свят доказва, че навременната информация е гарант за вземането на правилните решения. Което значи сигурност. Сигурност, гарантирана от «електронните очи» на Военновъздушните сили.        Специалистите от Радиотехнически войски служат далеч от цивилизацията, в планински, труднодостъпни райони, отдалечени от градската среда. Службата им е изпитание за смелите. Техниката им се поддържа изключително с усилията на хората, които служат във формированията. Но мотивът за служба е един – че са призвани да пазят въздушните граници на България и нейната неприкосновеност.

        За тази посветеност на службата – честит празник на всички! На ветераните и на служещите, които и в този момент са в бойните разчети на станциите и се взират в отметките на екраните. За да бъде гарантирана идентичността на страната ни.