26 юни 2012 г.
ИНСПЕКЦИЯ НА ОССЕ В АВИОБАЗА ГРАФ ИГНАТИЕВО


        Днес, 26 юни 2012 г., авиобаза Граф Игнатиево бе посетена от инспекторска група с представители на Република Казахстан (която пое председателството на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/ от началото на 2010 г.) и Република Беларус във връзка със задълженията на Република България по Виенския документ от 2011 (ВД-2011).
        Делегатите бяха посрещнати от командира на авиобаза Граф Игнатиево бригаден генерал Цанко Стойков, който запозна чуждестранните наблюдатели с организационната структура на авиобазата, с нейната мисия, задачи, въоръжение и личен състав.
        Целта на проведената инспекция е получаване на потвърждение на годишния обмен на информация съгласно Виенския документ – 2011.
        Посещения от подобен характер на държава-членка на Организацията на сигурност и сътрудничество в Европа могат да се инициират периодично, при спазване на изискванията на ВД-2011, и имат важна роля в укрепване на доверието между държавите-членки на ОССЕ.
        При извършената проверка от мащабна многонационална инспекция в края на 2011 г. авиобаза Граф Игнатиево получи висока оценка на дейността си и демонстрираните способности при изпълнението на мисията по Air Policing.