31 май 2012 г.
ЧЕТИРИ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БАЗА ЗА КИНП


        На 1 юни се навършват четири години от създаването на База за
комуникационна, информационна и навигационна поддръжка на
Военновъздушните сили, която:
        -осигурява комуникационна и информационна поддръжка на
системата за командване и управление на ВВС, постоянната
работоспособност и експлоатационна готовност на комуникационно-
информационните възли, оборудвани със съвременни средства за
комуникационна и информационна поддръжка.
        -осигурява комуникационен пренос между всички военни
формирования от състава на ВВС.
        Постигнатите високи резултати в подготовката през изминалите
четири години e продължение на един нов, високоотговорен, динамичен и по
своята същност новаторски период на службата и самоотвержен труд на
комуникационните, информационни и навигационни специалисти.
        В условията на реформиране и оптимизиране на функциите и задачите
на редица формирования от Военновъздушните сили, мястото на Базата за
КИНП в авангарда на инженерната, научно-информационна и технико-
експлоатационна дейност е необходимо непрекъснато да се отстоява и
утвърждава. Обстоятелство, предопределено от неоспорим потенциал за
решаването на най-сложни задачи в условия на родолюбивата и
високоинтелектуална мисия, изпълнявана с чест, включително в аспекта на
приноса ни като партньори в НАТО и Европейския съюз.
        В този тържествен момент, нека пожеланията са за здраве, всеотдаен
труд, за безрезервна мотивация и отдаване на благородната професия и съдба
– защита на Отечеството, съпътствани с дръзновение, отговорност, висока
войнска дисциплина и професионална реализация.

                 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!