Петък 30 юни 2017 г.

ПЕТ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НА БАЗАТА ЗА КОМАНДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

        На 1 юли 2017 г. се навършват 5 години от създаването на Базата за командване, управление и наблюдение. Формирането, структурната организация и дислокацията е извършено в изпълнение на заповед № ОХ-01/31.01.2012 г. на министъра на отбраната на Република България след реорганизация и обединяване на структури от състава на ВВС.         В Базата се вляха радиотехническите формирования; формированията за комуникационна, информационна и навигационна поддръжка; центрове за командване и управление; центрове за военно ръководство на въздушното движение (ВРВД); Метеорологичния център на ВВС; авиационно-техническа база.
        Базата за командване, управление и наблюдение осъществява непосредственото управление на войските от Военновъздушните сили при изпълнение на ежедневните им дейности по поддържане на постоянна бойна готовност, участие в операции, контрол на въздухоплаването, координация с ведомства и специализирани структури при управление на въздушното движение, радиолокационно наблюдение и комуникационна, информационна и навигационна поддръжка на системата за командване и управление на ВВС.
        От създаването си до днешни дни, в базата се носи непрекъснато бойно дежурство за осигуряване на въздушния суверенитет на Р България и изпълнението на мисията по Air policing в рамките на Интегрираната ПВО и ПРО система на НАТО – NATINAMDS.
        На тържеството по случай 5-годишнината присъстваха:
                – Генерал-майор Тодор Дочев – заместник-командващ на СКС;
                – Бригаден генерал Петьо Мирчев – заместник командир на ВВС;
                – Бригаден генерал Иван Лалов – командир на авиобаза Граф Игнатиево;
                – Инженер Тодор Петров – кмет на община Витоша;
                – Заместник-генералния директор на ДП „РВД” господин Иван Дяков;
                – Командири на военни формирования от ВВС, представители на НВУ „Васил Левски”, ВА „Георги Раковски”, NFIU-BGR и много гости – членове на семействата на военнослужещи и цивилни служители от базата.


        За първи път бяха показани образци техника на въоръжение във формированията: РЛС ВТ-1, радиостанция Р-145, специална тилова техника и бе развърнат кът за разглеждане на лично стрелково оръжие: АК-47 и ПМ.
        Със заповеди на командира на ВВС и командира на БКУН бяха наградени военнослужещи и цивилни служители, показали професионализъм, всеотдайност и значим личен принос при изпълнение мисията на базата.